Belediye Binası (Rathaus)

Belediye binası (Rathaus), Unesco tarafından Avrupa’da birinci sınıf tarihi eserlerden birisi  olarak kabul edilmiştir. Belediye binası 1325 tarihindenberi bugünkü görünüşünü almıştır.

Belediye binası 1325 ile 1612 tarihleri arasında  inşa edilmiş ve 1612 senesinde Weserrönesans ekolünün üstün bir örneği olan Eczane -Cumbası (Apothekenerker) eklenmiştir.

Eczane -Cumbası ve Mittelstraße’ye bakan kalkan duvarındaki taş işlemeler bilhassa değerlidir. Bina Belediye Başkanının makamı olmak üzere Belediye tarafından kullanılmaktadır.

Sadece Belediye binası değil, yan tarafındaki  Nüfus müdürlüğü (Ballhaus) ve bodrum katı (Ratskeller) de tamamen restore edilmişlerdir. Son olarak 1982 senesinde Ballhaus’un yan tarafındaki banka binası  yıkılarak yerine, Belediye binasının önündeki alanı (Marktplatz) mimari olarak tamamlayan yeni bir bina yapılmıştır (Schmiedeamtshaus).